Abelard Giza

Abelard Giza - komik. W latach 1999 - 2014 lider nieistniejącego już kabaretu LIMO.

Zobacz w akcji

Minione wydarzenia